dlfilecenter | پاری‌سن‌ژرمن سرانجام پیروز شد

dlfilecenter | پاری‌سن‌ژرمن سرانجام پیروز شد

به گزارش خبرورزشی، در چارچوب دیدارهای عقب‌افتاده هفته نخست لوشامپیونه فرانسه، پاری‌سن‌ژرمن میزبان تیم متس بود.

شاگردان توخل با تک گل دراکسلر در دقیقه سوم وقت‌های تلف‌شده پیروز میدان شدند.

dlfilecenter | پاری‌سن‌ژرمن سرانجام پیروز شد

Source link

ممکن است شما دوست داشته باشید