dlfilecenter | جزوه زبان تخصصی مهندسی عمران با کیفیت عالی

dlfilecenter | جزوه زبان تخصصی مهندسی عمران

جزوه زبان تخصصی مهندسی عمران

دسته: عمران و نقشه کشی

بازدید: 6 بار

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: 8775 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 177

این جزوه درمورد زبان تخصصی مهندسی عمران است که با فرمت پی دی اف در 177صفحه آماده شده است جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته عمران ویژه کنکور به همراه تست ها و پاسخ

قیمت فایل فقط 16,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

جزوه زبان تخصصی مهندسی عمران

جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته عمران ویژه کنکور – به همراه تست ها و پاسخ

لغات و اصطلاحات 1

افتراق ناحیه ای :Area differentiation 

 توسعه کشت شهر:Agro polatan development

صرفه جویی تجمع :Agglomerationeconomy 

انطباق :adaptive 

دسترسی :Accessibility 

مرحله شتاب :Acceleration stage 

تقسیمات اداری : Administratire diristions 

جغرافیای انسانی(قدیم) :anthropogeography 

تباین مکانی :Areal differentiation 

میانگین،متوسط :Average 

نائل آمدن :Achive 

برنامه اجرایی :Action plan 

هدف :Aim 

ارزیابی،برآوردکردن :Assess 

جهت :Aspect 

نرم افزارآرک ویو :Arcviwe 

تجزیه وتحلیل :Analysis 

روستای متراکم :Agglomerated village 

مدل تجمع Agglomerated model 

موقعیت مطلق :Abstrct position 

نقطه شکست :Breeking point 

 balance of payment: پرداخت موازنه

صنعت پایه ،صنعت مادر :Basic industry 

مرز :Boundory 

سرمایه :Capital 

انباشت سرمایه :Capital accumulation 

مجموعه تست

A. Choose the word or phrase that best completes the conversation. 

1- “why didn’t ad drew win the election?” 

“well, …………… he lied about his background worked against him.” 

1. The facts are 2. because 3. when 4.the fact that 

2- “Are we the only ones coming?” 

“I asked Mary …………….. here, too.” 

1.be 2. to be 3. being 4. will be 

3- “How long is the flight?” 

“………… knowledge, it takes about 3 hours.” 

1. To the best of my 2. To my best 

3. In my best 4. In best of my 

4- “jane’s daughter is very rude.” 

“you’re right; she has no manners …………..” 

1.however 2. Whatsoever 

3. whenever 4. evermore 

5- “can you wait while I run into the library?” 

“OK, ……….. you hurry.” 

1.even though 2. As long as 

3. when 4. Unless 

6- “before last night, I hadn’t seen Dered in years.” 

“Neither had I. …………. To see how he’s changed.” 

1. It is interesting 2. I am interesting 

3. I am interested 4. It is interested « 46» مهندسی عمران 

7- “How is this game played?” 

“Well the team ………….. the highest score wins.” 

1- Gets 2. Is getting 

3. got 4. That gets 

8- “Did miller win the election?” 

“I’m not sure …………. Or not.” 

1. He won 2. That he won 

3. If he won 4. Whether won 

9- “why are you mad at John?” 

“He’s been making a lot of trouble ……… me lately.” 

1. For 2. To 3. With 4. By 

10- “Let’s move theclass to another room.” 

“Well, there could be some problems ……….. that.” 

1. To do 2.we do 3. For us doing 4.in doing 

پاسخنامه

الف – واژه ها و یا عباراتی را که به بهترین شکل گفتگوهای زیر را تکمیل میکنند برگزینید: 

 -1 گزینه ( 4 ) صحیح است

چرا اندرو در انتخابات موفق نشد؟ 

خوب، ………………. او در مورد گذشتهاش دروغ گفت به ضررش تمام شد” .

1 ) حقایق عبارتند از 2)چون 

 )3 زمانی که 4) این حقیقت که 

 -2 گزینه ( .2) صحیح است 

آیا ما تنها کسانی هستیم که آمدهایم؟ 

من از Mary هم خواستم که این جا ……… . 

 to be(2 be 1(

 will be (4 bing 3(

با توجه به معنای «بودن». 

 -3 گزینه ( .1) صحیح است 

پرواز چه مدت طول کشید؟ 

………، در حدود سه ساعت طول کشید. 

1 ) تا جایی که من میدانم. 2) به بهترین دانستهام. 

3 ) در دانسته من 4) در بهترین دانسته من 

 -4 گزینه (2) صحیح است. 

“دختر ژان خیلی بی ادب است.” 

“حق با شما است. او ………….بوئی از اخلاق نبرده است.” 

1 ) اگر چه، هرچند 2)به هیچ وجه،ابداً 

3 ) هر زمان که، هنگامیکه 4) همیشه، در تمام وقت »

 -5 گزینه (2) صحیح است. 

“میتوانی صبر کنی تا من به سرعت سری به کتابخانه بزنم؟” 

“خیلی خوب، ……………عجله داری.” 

1 ) هر چند که 2) به شرطی که، فقط چون 

3 ) زمانی که، هر وقت که 4) مگر اینکه، مگر 

6 – گزینه ( .1) صحیح است 

تا قبل از دیشب، سالها بود که Derek . را ندیده بودم 

من هم همین طور…………… . 

1 ) اینکه او چقدر عوض شده است را ببینم جالب است. 

2 ) برام جالبه که عوض شدنش را ببینم. 

3 ) علاقه مندم ببینم چقدر عوض شده. 

4 ) علاقهمند است ببینم چقدر عوض شده 

 -7 گزینه ( .4 ) صحیح است

” این بازی به چه شیوهای انجام میشود؟” 

“خوب، تیمی که بالاترین امتیاز را کسب کند برنده میشود.” 

1 )کسب کند 2) کسب میکند 

3 ) کسب کرد 4) که کسب کند 

 -8 گزینه (3) پاسخ صحیح است. 

آیا Miller در انتخابات پیروز شد؟ 

مطمئن نیستم……………. یا نه. 

.1 ) او برد 2) که او برد. 

.3 ) آیا او برد 4) که برد. 

 -9 گزینه ( .1 ) صحیح است 

چرا از دست John عصبانی هستی؟ 

چون او اخیراً مشکلات زیادی …………… من ایجاد کرده است. 

1 ) برای 2) به 

3 )با 4)توسط 

 ( -10 گزینه .3) صحیح است 

بیایید کلاس را در اتاق دیگری تشکی دهیم. 

خوب، میتواند(ممکن است) مشکلاتی وجود داشته باشد …………… آن. 

1 ) انجام دادن 2) ما انجام میدهیم 

3 ) برای ما برای انجام دادن 4) در انجام دادن

نوع فایل:Pdf

سایز :5.43 MB

 تعداد صفحه:177

قیمت فایل فقط 16,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

برچسب ها : جزوه زبان تخصصی مهندسی عمران , دانلود جزوه زبان تخصصی مهندسی عمران , جزوه زبان تخصصی مهندسی عمران , دانلود زبان تخصصی مهندسی عمران , دانلود جزوه کنکور , فروشگاه اینترنتی , کسب درآمد اینترنتی , کسب درآمد از اینترنت , همکاری در فروش فایل , سیستم فروشگاه دهی , کارافرینی , کسب و کار

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.


ارسال نظر

dlfilecenter | جزوه زبان تخصصی مهندسی عمران با کیفیت عالی

ممکن است شما دوست داشته باشید