dlfilecenter | تماشای ذرت بو داده فضا را از دست ندهید/ تصاویر بزرگترین تلسکوپ اروپا تصاویر شگفت انگیز و خیره‌کننده‌ای از خورشید با جزئیات و وضوح بسیار بالا را ثبت کرده است.

dlfilecenter | تماشای ذرت بو داده فضا را از دست ندهید/ تصاویر

بزرگترین تلسکوپ اروپا تصاویر شگفت انگیز و خیره‌کننده‌ای از خورشید با جزئیات و وضوح بسیار بالا را ثبت کرده است.

تماشای ذرت بو داده فضا را از دست ندهید/ تصاویر


دانش/
نجوم
15 شهریور 1399
16:00

dlfilecenter | تماشای ذرت بو داده فضا را از دست ندهید/ تصاویر

بزرگترین تلسکوپ اروپا تصاویر شگفت انگیز و خیره‌کننده‌ای از خورشید با جزئیات و وضوح بسیار بالا را ثبت کرده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید