dlfilecenter | فرودگرهای قمری جدید ناسا با اجزای شیشه‌ای ساخته می‌شوند دانشمندان ناسا قصد دارند فرودگرهای قمری آینده را با استفاده از اجزایی بسازند که از جنس شیشه متالیک هستند.

dlfilecenter | فرودگرهای قمری جدید ناسا با اجزای شیشه‌ای ساخته می‌شوند

دانشمندان ناسا قصد دارند فرودگرهای قمری آینده را با استفاده از اجزایی بسازند که از جنس شیشه متالیک هستند.

فرودگرهای قمری جدید ناسا با اجزای شیشه‌ای ساخته می‌شوند


دانش/
نجوم
19 شهریور 1399
15:15

dlfilecenter | فرودگرهای قمری جدید ناسا با اجزای شیشه‌ای ساخته می‌شوند

دانشمندان ناسا قصد دارند فرودگرهای قمری آینده را با استفاده از اجزایی بسازند که از جنس شیشه متالیک هستند.

ممکن است شما دوست داشته باشید