dlfilecenter | ۵ سیارک از کنار زمین عبور می‌کنند مرکز تحقیقات اجسام نزدیک زمین ناسا موسوم  به CNEOS اعلام کرد در روز‌های اخیر حداقل ۵ سیارک از کنار زمین عبور می‌کنند.

dlfilecenter | ۵ سیارک از کنار زمین عبور می‌کنند

مرکز تحقیقات اجسام نزدیک زمین ناسا موسوم  به CNEOS اعلام کرد در روز‌های اخیر حداقل ۵ سیارک از کنار زمین عبور می‌کنند.

۵ سیارک از کنار زمین عبور می‌کنند


دانش/
نجوم
19 شهریور 1399
13:32

dlfilecenter | ۵ سیارک از کنار زمین عبور می‌کنند

مرکز تحقیقات اجسام نزدیک زمین ناسا موسوم  به CNEOS اعلام کرد در روز‌های اخیر حداقل ۵ سیارک از کنار زمین عبور می‌کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید