dlfilecenter | کوررنگی چیست؟/ وقتی رنگ ها ناپدید می‌شوند/ ویدئو به گزارش انجمن چشم پزشکی آمریکا، کوررنگی یک بیماری ارثی وابسته به کروموزوم X مغلوب است.کوررنگی در سال ۱۷۹۴ توسط شیمی‌دان بریتانیایی، جان دالتون، که خود به آن مبتلا بود کشف شد.

dlfilecenter | کوررنگی چیست؟/ وقتی رنگ ها ناپدید می‌شوند/ ویدئو

به گزارش انجمن چشم پزشکی آمریکا، کوررنگی یک بیماری ارثی وابسته به کروموزوم X مغلوب است.کوررنگی در سال ۱۷۹۴ توسط شیمی‌دان بریتانیایی، جان دالتون، که خود به آن مبتلا بود کشف شد.

کوررنگی چیست؟/ وقتی رنگ ها ناپدید می‌شوند/ ویدئو


دانش/
تازه های علم
19 شهریور 1399
09:12

dlfilecenter | کوررنگی چیست؟/ وقتی رنگ ها ناپدید می‌شوند/ ویدئو

به گزارش انجمن چشم پزشکی آمریکا، کوررنگی یک بیماری ارثی وابسته به کروموزوم X مغلوب است.کوررنگی در سال ۱۷۹۴ توسط شیمی‌دان بریتانیایی، جان دالتون، که خود به آن مبتلا بود کشف شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید