dlfilecenter | آیا کووید-۱۹ از طریق مدفوع منتقل می‌شود؟ برخی از پژوهشگران باور دارند که نحوه لوله‌کشی فاضلاب در آپارتمان‌ها و کیفیت آن می‌تواند در میزان انتقال کروناویروس موثر باشد.

dlfilecenter | آیا کووید-۱۹ از طریق مدفوع منتقل می‌شود؟

برخی از پژوهشگران باور دارند که نحوه لوله‌کشی فاضلاب در آپارتمان‌ها و کیفیت آن می‌تواند در میزان انتقال کروناویروس موثر باشد.

آیا کووید-۱۹ از طریق مدفوع منتقل می‌شود؟


دانش/
تازه های علم
20 شهریور 1399
10:19

dlfilecenter | آیا کووید-۱۹ از طریق مدفوع منتقل می‌شود؟

برخی از پژوهشگران باور دارند که نحوه لوله‌کشی فاضلاب در آپارتمان‌ها و کیفیت آن می‌تواند در میزان انتقال کروناویروس موثر باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید