قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری
خانه / مبانی نظری و پیشینه تحقیق / مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی امكان بكارگیری سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت ABC در صنایع آلومینیوم

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی امكان بكارگیری سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت ABC در صنایع آلومینیوم

پاورپوینت مبانی نظری و پیشینه تحقیق

دید کلی :

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی امكان بكارگیری سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت ABC در صنایع آلومینیوم در 25اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx


توضیحات کامل :پاورپوینت مبانی نظری و پیشینه تحقیقفصل اول: كلیاتمقدمه

بیان مساله

انگیزه‌های انتخاب موضوع تحقیق

اهداف تحقیق

اهمیت موضوع تحقیق

سوالات اصلی تحقیق

فرضیه‌های تحقیق

نوآوری تحقیق

تعاریف عملیاتی

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

قسمت اول: مفاهیم حسابداری بهای تمام شده و انواع سیستم‌های حسابداری

حسابداری بهای تمام شده

اهمیت بهای تمام شده و اقلام تشكیل دهنده آن

نقش اطلاعات حسابداری در تصمیم‌گیری

بخشهای سیستم حسابداری بهای تمام شده

عوامل موثر بر سیستم حسابداری بهای تمام شده

ماهیت حسابداری بهای تمام شده

عناصر تشكیل دهنده بهای تمام شده

سیستمهای هزینه‌یابی

سیستمهای هزینه‌یابی سنتی

سیستمهای هزینه‌یابی سفارش كار

سیستمهای هزینه‌یابی مرحله‌ای

هزینه‌یابی محصولات مشترك و فرعی

هزینه‌یابی بر مبنای هدف

قسمت دوم: هزینه یابی برمبنای فعالیت ABC و انواع سیستم‌های هزینه یابی برمبنای فعالیت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی امكان بكارگیری سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت ABC در صنایع آلومینیوم

مقدمه

نقش و اهمیت هزینه سربار در تولید

حسابداری مدیریت

رویكردهای حسابداری مدیریت

هدفهای حسابداری مدیریت

تفاوتهای اساسی بین حسابداری مدیریت و حسابداری مالی

روابط بین حسابداری مالی، سیستم حسابداری بهای تمام شده و حسابداری مدیریت

طبقه‌بندی هزینه‌ها

هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت (ABC)

كاربرد استفاده از سیستم ABC

مناسب‌ترین زمان كاربرد سیستم ABC

سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در مقایسه با سیستم سنتی

مدیریت بر مبنای فعالیت

نسل‌های هزینه‌یابی برمبنای فعالیت

هزینه‌یابی مبتنی بر فعالیت بر مبنای زمان

قیمت‌گذاری برمبنای فعالیت

بودجه‌بندی بر مبنای فعالیت

قسمت سوم: ویژگی‌های صنایع آلومینیوم و كاربرد هزینه‌یابی برمبنای فعالیت

مشخصات قلمرو تحقیق

شمای ارتباطی سیستم بهای تمام شده با سایر سیستمهای اطلاعاتی

فرآیند تولید در شركت

مراحل تولید

پروسه تولید

روش محاسبه بهای تمام شده

بهای تمام شده محصولات در سال 1383

طراحی و پیاده‌سازی سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت

مقایسه پیاده‌سازی و نصب

تعیین فعالیتها

تعیین محركهای فعالیت

تخصیص هزینه‌ها

مقایسه هزینه سربار محصولات براساس سیستم سنتی و سیستم ABC

مقایسه بهای تمام شده محصولات براساس سیستم سنتی و سیستم ABC

قسمت چهارم: تحقیقات انجام شده

پیشینه تحقیق

فصل سوم: متدولوژی تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

ابزار تحقیق

فرضیه‌های تحقیق

قلمرو تحقیق

داده‌های تحقیق

متغیرهای تحقیق

روش جمع‌آوری داده‌ها

روش تحلیل داده‌ها

3-3 ابزار تحقیق:

معیار سنجش در این پژوهش مبانی نظری حسابداری می‌باشد بدلیل بررسی سیستم بهای تمام شده و روش ABC در شركت مورد قلمرو تحقیق از تجزیه و تحلیل اطلاعات و تفسیر و پردازش اطلاعات استفاده شده است. مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی امكان بكارگیری سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت ABC در صنایع آلومینیوم

4-3 فرضیه‌های تحقیق:

1-4-3 فرضیه اصلی اول:

بین اطلاعات بهای تمام شده براساس سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت با سیستم سنتی تفاوت معناداری وجود دارد.

2-4-3 فرضیه اصلی دوم:

اطلاعات قیمت تمام شده براساس سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت در مقایسه با سیستم سنتی تاثیر بیشتری بر تصمیم‌گیری استفاده‌كنندگان دارد.

5-3 قلمرو تحقیق:

از نظر قلمرو موضوعی، موضوع تحقیق بررسی امكان بكارگیری سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت ABC در صنایع آلومینیوم و مقایسه آن با سیستم سنتی و تاثیر آن بر تصمیم‌گیری شركت می‌باشد.

از نظر قلمرو مكانی، تحقیق منحصر و محدود به كارخانجات نورد آلومینیوم (گروه كارخانجات تولیدی نورد آلومینیوم – سهامی عام) می‌باشد.

از نظر قلمرو زمانی صورتهای مالی، گزارشات حسابرسان و بازرسان قانونی و اسناد و مدارك مالی مربوط به سالهای مالی 83-1382 مورد بررسی قرار گرفته است.

6-3 داده‌های تحقیق (جامعه آماری):

از بین شركتهای بزرگ آلومینیومی در سطح كشور به دلیل شرایط كاری مناسب و اهمیت قلمرو تحقیق بعنوان یكی از شركتهای بزرگ تولید كننده، محصولات آلومینیومی در كشور و از

میان شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، گروه كارخانجات نورد آلومینیوم (سهامی عام) بعنوان جامعه آماری (نمونه) در نظر گرفته شده است.

7-3 متغیرهای تحقیق:

انجام هر پژوهش مستلزم تعیین و تعریف متغیرهای تحقیق می‌باشد. متغیرهای هر تحقیق به دو دسته تقسیم می‌شوند یكی متغیرهای مستقل و دیگری متغیرهای وابسته هستند.

متغیرهای مستقل متغیرهایی هستند كه بوسیله محقق اندازه‌گیری، انتخاب و دستكاری می‌شوند تا تاثیر یا ارتباط آن با متغیر دیگری معین شود، متغیر مستقل پیش فرض متغیر وابسته

است به عبارت دیگر این متغیر مقدمه و متغیر وابسته نتیجه است.

متغیر وابسته یا متغیر پاسخ، عبارت است از وجهی از رفتار یك ارگانیسم كه تحریك شده است، متغیر وابسته شناسایی یا اندازه‌گیری می‌شود تا تاثیر متغیر مستقل بر آن معلوم و

مشخص شود. متغیرهای مستقل و وابسته در این پژوهش عبارتند از:

اطلاعات بهای تمام شده بر اساس سیستم ABC و سیستم سنتی به عنوان متغیر مستقل

تصمیم‌گیری مدیریت در كارخانجات نورد آلومینیوم به عنوان متغیر وابسته.

8-3 روش جمع‌آوری داده‌ها:

برای جمع آوری ادبیات تحقیق از روش كتابخانه‌ای و برای جمع‌آوری اطلاعات مالی مورد نیاز به منظور آزمون فرضیه‌ها از روش میدانی استفاده شده است.

روشهایی كه در این تحقیق جهت گردآوری اطلاعات استفاده شده است به شرح زیر می‌باشد:

1ـ مطالعه سوابق، كتب، پایان‌نامه‌ها و نشریات در دسترس.

2ـ مصاحبه و گفتگو با مسئولین شركت قلمرو تحقیق.

3ـ بازدید عینی از كارخانه و نحوه عمل حسابداری آن.

4ـ گفتگو و مصاحبه با افرادی كه قبلا بر روی سیستم ABC و یا كارخانجات آلومینیوم تحقیق كرده‌اند.

5- گفتگو و مصاحبه رسمی و غیر رسمی با كاركنان و سرپرستان

قیمت : 8500 تومان

پرداخت آنلاین و دانلود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *